Filmy popularno-naukowe

Wspaniała pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, która sprawia, że omawiane na lekcjach tematy stają się ciekawsze i łatwiej zapamiętywane przez uczniów. Mamy tu filmy o prehistorii Ziemi, historii starożytnej i nowożytnej, przyrodzie, kosmosie i zagadnieniach współczesnych. Przedstawiane są sylwetki wybitnych uczonych i wynalazców, których praca miała olbrzymi wpływ na rozwój naszej cywilizacji.